Skip directly to content

Organisation

The board of MDR is elected annually at the MDR annual meeting. Any PhD student admitted within the faculty of medicin is eligible.

MDR verksamhetsåret 2018/19

Styrelsen

Ordförande/Chair: Maria Vrettou
Vice ordförande/Vice-chair: Harmen Koning
Sekreterare/Secretary: Carla Carvalho
Kassör/Treasurer: Kristel Parv
Informationsansvarig/Information Officer: Johanna Axling
Webbansvarig/Webdesign: Johanna Axling

 

Nämnder & kommittéer 2018/2019

Områdesnämnden (ON) -  Maria Vrettou
FDR - Maria Vrettou
Forskarutbildnings kommittén (KUF) /Representative for reserach training -  Johanna Axling
Medicinska sektionsrådet -  Vacant
Medicinska kommittén -  Vacant
Rekryteringsgruppen -  Medhia Becirovic Agic
US nämnden/styrelsen - Vacant
US arbetsutskott - Vacant
EXODIAB - Vacant

Docenturkommittén  - Vacant

Biblioteksgruppen -  Vacant
Jämställdhetskommittén/Equal Opportunity Board - Linda Dunder
 Representant för Samverkanskommittén (SVEK) / Representative for Collaboration commity -  Vacant
Doktorandnämnden / Doctoral Board - Carla Carvalho and Megha Bendre
Revisor/ Vacant

Pedagogiska rådet vid Medfarm (PRÅM) - Vacant

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MDR verksamhetsåret 2017/18

Styrelsen

Ordförande Carla Carvalho (to contact MDR, use carla.carvalho@mcb.uu.se)
Vice ordförande Markus Stenemo
Sekreterare Linda Dunder
Kassör Kristel Parv
Informationsansvarig Markus Stenemo
Webbansvarig Markus Stenemo

Nämnder & kommittéer

Områdesnämnden Camilla Andersson
FDR Camilla Andersson
Forskarutb.kommittén Marina Senek
Medicinska sektionsrådet Abdul Alim
Medicinska kommittén Mediha Becirovic Agic
Rekryteringsgruppen Medhia Becirovic Agic
US nämnden/styrelsen Andreas Tolf
US arbetsutskott Andreas Tolf
EXODIAB Carl Johan Drott
Docenturkommittén Vakant
Biblioteksgruppen Hanna Liljebäck
Jämställdhetskommittén Linda Dunder
SVEK Camilla Andersson
Doktorandnämnden Carla Carvalho and Markus Stenemo
Revisor Carmen Herrera Hidalgo

 

MDR's Board 2016 - 2017

Chair: Camilla Andersson

Institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap
camilla.andersson (at) radiol.uu.se


Vice chair: Markus Stenemo

Institutionen för medicinska vetenskaper, molecular epidemiology 

markus.stenemo (at) medsci.uu.se 

 

Secretary: Linda Dunder

Inst. för medicinska vetenskaper; Arbets- och miljömedicin 

linda.dunder@medsci.uu.se

 

Information officer: Markus Stenemo

Institutionen för medicinska vetenskaper, molecular epidemiology

markus.stenemo (at) medsci.uu.se

 

Treasurer: 

Institutionen för neurovetenskap, Genetisk utvecklingsbiologi; Funktionella neuronala nätverk

sharn.perry (at) neuro.uu.se

 

Webadmin: Joakim Engström

Institutionen för Kirurgiska vetenskaper

joakim.engstrom (at) surgsci.uu.se

 

MDR's Board 2015 - 2016

The board of MDR is elected annually at the MDR annual meeting. Any PhD student admitted within the faculty of medicin is eligible.

Feel free to contact us if you have any questions regarding your PhD studies.

 

Chair: Camilla Andersson

Institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap
camilla.andersson (at) radiol.uu.se


Vice chair: Juliana Imgenberg-Kreuz

Institutionen för medicinska vetenskaper, Molekylär medicin

sofia.nordling (at) medsci.uu.se

 

Secretary: Louise Dubois

Institutionen för medicinska vetenskaper

louise.dubois  (at) medsci.uu.se

 

Treasurer: Sharn Perry

Institutionen för neurovetenskap, Genetisk utvecklingsbiologi; Funktionella neuronala nätverk

sharn.perry (at) neuro.uu.se

 

Information officer: 

 

Webadmin: Joakim Engström

Institutionen för Kirurgiska vetenskaper

joakim.engstrom (at) surgsci.uu.se