Skip directly to content

About MDR

 

The PhD students' council of the faculty of medicine (MDR) is an association of students of the Faculty of Medicine at Uppsala University. The task is primarily to monitor and pursue issues relating to postgraduate education and issues related to work-related economic and social rights. The MDR's board includes two representatives from each institution, and a Bureau with specific tasks. MDR also appoints a number of members of the faculty boards and committees. Current information about the members on the medfarms website: http://www.medfarm.uu.se/vetenskapsomradet/sammantradeskalendarium

You can also find us at www.fb.me/mdruppsala or contact us at mdr@medfarm.uu.se.

 

Medicinska doktorandrådet (MDR) är en sammanslutning för doktorander på Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. Uppgiften är främst att bevaka och driva frågor som rör doktorandutbildningen samt frågor som rör arbetsrelaterade ekonomiska och sociala rättigheter.

I MDR:s styrelse ingår två representanter från varje institution, samt ett presidium med särskilda uppgifter. MDR utser även ett antal ledamöter i fakultetens nämnder och kommitteer. Aktuell information om ledamöterna finns på medfarms hemsida. Där går det att klicka på önskad nämnd i organisationsschemat och få namn och kontaktuppgifter till ledamöterna.