Skip directly to content

Old MDR boards

MDR verksamhetsåret 2018/19

Styrelsen

Ordförande/Chair: Maria Vrettou
Vice ordförande/Vice-chair: Harmen Koning
Sekreterare/Secretary: Carla Carvalho
Kassör/Treasurer: Kristel Parv
Informationsansvarig/Information Officer: Johanna Axling
Webbansvarig/Webdesign: Johanna Axling

Nämnder & kommittéer 2018/2019

Områdesnämnden (ON) -  Maria Vrettou
FDR - Maria Vrettou
Forskarutbildnings kommittén (KUF) /Representative for reserach training -  Johanna Axling
Medicinska sektionsrådet -  Vacant
Medicinska kommittén -  Vacant
Rekryteringsgruppen -  Medhia Becirovic Agic
US nämnden/styrelsen - Vacant
US arbetsutskott - Vacant
EXODIAB - Vacant

Docenturkommittén  - Vacant

Biblioteksgruppen -  Vacant
Jämställdhetskommittén/Equal Opportunity Board - Linda Dunder
 Representant för Samverkanskommittén (SVEK) / Representative for Collaboration commity -  Vacant
Doktorandnämnden / Doctoral Board - Carla Carvalho and Megha Bendre
Revisor/ Vacant

Pedagogiska rådet vid Medfarm (PRÅM) - Vacant

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MDR verksamhetsåret 2017/18

Styrelsen

Ordförande Carla Carvalho (to contact MDR, use carla.carvalho@mcb.uu.se)
Vice ordförande Markus Stenemo
Sekreterare Linda Dunder
Kassör Kristel Parv
Informationsansvarig Markus Stenemo
Webbansvarig Markus Stenemo

Nämnder & kommittéer

Områdesnämnden Camilla Andersson
FDR Camilla Andersson
Forskarutb.kommittén Marina Senek
Medicinska sektionsrådet Abdul Alim
Medicinska kommittén Mediha Becirovic Agic
Rekryteringsgruppen Medhia Becirovic Agic
US nämnden/styrelsen Andreas Tolf
US arbetsutskott Andreas Tolf
EXODIAB Carl Johan Drott
Docenturkommittén Vakant
Biblioteksgruppen Hanna Liljebäck
Jämställdhetskommittén Linda Dunder
SVEK Camilla Andersson
Doktorandnämnden Carla Carvalho and Markus Stenemo
Revisor Carmen Herrera Hidalgo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MDR's Board 2016 - 2017

Chair: Camilla Andersson
Institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap
camilla.andersson (at) radiol.uu.se

Vice chair: Markus Stenemo
Institutionen för medicinska vetenskaper, molecular epidemiology
markus.stenemo (at) medsci.uu.se

Secretary: Linda Dunder
Inst. för medicinska vetenskaper; Arbets- och miljömedicin
linda.dunder@medsci.uu.se

Information officer: Markus Stenemo
Institutionen för medicinska vetenskaper, molecular epidemiology
markus.stenemo (at) medsci.uu.se

Treasurer: Sharn Perry
Institutionen för neurovetenskap, Genetisk utvecklingsbiologi; Funktionella neuronala nätverk
sharn.perry (at) neuro.uu.se

Webadmin: Joakim Engström
Institutionen för Kirurgiska vetenskaper
joakim.engstrom (at) surgsci.uu.se

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MDR's Board 2015 - 2016

Chair: Camilla Andersson
Institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap
camilla.andersson (at) radiol.uu.se

Vice chair: Juliana Imgenberg-Kreuz
Institutionen för medicinska vetenskaper, Molekylär medicin
sofia.nordling (at) medsci.uu.se

Secretary: Louise Dubois
Institutionen för medicinska vetenskaper
louise.dubois  (at) medsci.uu.se

Treasurer: Sharn Perry
Institutionen för neurovetenskap, Genetisk utvecklingsbiologi; Funktionella neuronala nätverk

sharn.perry (at) neuro.uu.se

Information officer: -

Webadmin: Joakim Engström
Institutionen för Kirurgiska vetenskaper
joakim.engstrom (at) surgsci.uu.se