Uppsala universitet

MEDICINSKA DOKTORANDRÅDET

About MDR
MDR guide to dissertation
Meetings and protocols
Links
Archive

UPPSALA UNIVERSITET : Medicinska fakulteten: Medicinska Doktorandrådet

 

 

MDR Archive

Entries from the first page is posted here after 14 days.

2001-03-22
Q U O  V A D I S  - forum för universitetsdebatt
 
 Fre 30/3 kl 15.15
 
 Gästföreläsare: Prof. Bo Rothstein -
 "Forskningspolitiska institutioner som ideologiska statsapparater"
 
 Plats: Auditorium Minus,
 Museum Gustavianum, Akademig 3, Uppsala
 
 Quo Vadis är ett debattforum öppet för alla intresserade av
 utbildnings-
 och forskningsfrågor.
 Inbjudna gästföreläsare håller ett inledande anförande, och därefter
 finns
 tid för öppen diskussion.
 För mer information: Kontakta Museum Gustavianum, Uppsala universitet
 tel
 18 471 75 71

2001-03-21  Next meeting will be on March 27:th in the library on Clinical Chemistry
2001-03-21

Välkomna att lyssna på ett föredrag av 

Claes Lundberg på

Innoventus

I samband med ordinarie möte i Medicinska Doktorandrådet den 27/3 2001, kl. 17:15 i biblioteket på Klinisk Kemi, UAS ing. 35, 3tr

Innoventus är intresserade av att komma i kontakt med doktorander på medfak för att berätta om vad de gör och vad vi kan göra för dem och de för oss…

http://www.innoventus.se/

2001-03-12

Medicinska Doktorandrådet

inbjuder alla doktorander på medicinska och farmaceutiska fakulteterna till en 

Pubkväll på Pharmen

Kvällen inleds med ett föredrag av Cecilia Schelin-Seidegård

Forskningschef på AstraZeneca

Tid: 2/4 18.30

Plats: Pharmen

Anmälan till mdr@medfak.uu.se  senast den 30/3

Vi bjuder på en rejäl macka och dryck och Pharmens pub håller öppet.

2001-02-23
Här är de nya skrivningarna, som skjuter fram datumet när personer
antagna före 1 april 98 senast kan erhålla doktorandtjänst fr o m 2001 t
o ml 2003,  klippta direkt ur högskoleförordningen (1998:80).
 
"2. /Upphör att gälla U:2001-03-01/
De äldre bestämmelserna i 5 kap. 2 och 6 §§ skall tillämpas
på den som har fått en doktorantjänst före den 1 april 1998. De
äldre bestämmelserna i 5 kap. 6 § skall tillämpas också vid
förordnande på en doktorandtjänst som upphör före utgången av
år 2001 med en doktorand som har antagits till
forskarutbildning före den 1 april 1998 men inte fått en
doktorandtjänst före den dagen. Förordning (1998:160).
 
2. /Träder i kraft I:2001-03-01/
De äldre bestämmelserna i 5 kap. 2 och 6 §§ skall tillämpas
på den som har fått en doktorandtjänst före den 1 april 1998.
De äldre bestämmelserna i 5 kap. 6 § skall tillämpas också vid
förordnande på en doktorandtjänst som upphör före utgången av
år 2003 med en doktorand som har antagits till
forskarutbildning före den 1 april 1998 men inte fått en
doktorandtjänst före den dagen. Förordning (2001:23)."
 
Fulltexten finns här http://194.52.125.3/ 

Meddelar Per Löwdin, Doktoroandombudsman

2001-02-12 Det har varit ett forskarutbildningsseminarium 6/2 för Med-Farm-fak i Universitetshuset. Där pratades det bl.a. om att HSV ska utvärdera forskarutbildningen. Rektor ifrågasatte om de verkligen har kompetens att göra detta utan hjälp av sakkunniga från universitetet. Det antogs en ny antagningsordning för forskarutbildningen. Rapport från de handledarkurser som givits av Previa visar att de fått mycket bra kritik och att den sammanlagda poängen blev 4,8 av 5. Jag frågade lite stillsamt vilka handledare som gått kursen och det föga förvånande svaret blev att det var mestadels nya, blivande. Kanske kan någon sorts efterfrågan på den meriten göra att fler, även äldre handledare, går kursen vilket vi från MDR tror skulle vara positivt.
2001-02-02 Info from Doktorandombudsmannen Per Löwdin
Regeringen beslöt förra veckan att förlänga övergångsreglerna för doktorander antagna enligt ordningen som rådde före 1 april 98 avseende avräkning av förbrukad studietid enligt 5 kap 7 §. Detta innebär, att dessa även i fortsättningen (t o m 2003-12-31) kan vara med och konkurrera om doktorandtjänster. Enligt källan berörs ej studiemedelsregleringen.
Förordningen väntas från trycket i slutet på nästa vecka. Dessutom anges i regleringsbreven, att universiteten ska inventera "gamla doktorander" för att se om där finns några som skulle kunna bli klara.

Per Löwdin
Doktorandombudsman

Mottagning och telefontid torsdagar och fredagar, kl 9-16
Tel 018-480 31 10, mobil 0709 52 73 41
Fax 018-480 31 29
Email: Per.Lowdin@us.uu.se
Doktorandsidan: http://www.student.uu.se/us/doktorand/

2001-02-02 Protokoll från Doktorandnämndens sammanträde i december, där MDRs representanter är Erika Bohl-Kullberg och Kristina Seton finns nu att läsa på http://www.student.uu.se/us/doktorand/DNprotokoll/pdecember00.html
2001-02-01 HSV har producerat ett häfte med instruktioner för den förestående utvärderingen av forskarutbildningen. Det kan hämtas ned från:
http://www.hsv.se/publikationer/rapporter/pdf/HsV200102R.pdf
2001-01-30 Doktorandnämnden har sammanträde torsdag 1 februari. If you have anything you would like them to deal with, send an email to the MDR representative Erika.Bohl@bms.uu.se!
2001-01-30 All agendas and ready protocols have been updated!
2001-01-29 Most pages have (finally...) been updated, but some agendas and protocols are not yet posted but will be very soon! There are some minor changes on the look of the pages. After some delay in keeping these pages updated we now hope that this problem have been solved!
2001-01-29

The MDR PhD-guide to Dissertation will soon be published. Until then you can read "Doktorandhandboken" from National Agency for Higher Education (Högskoleverket)

 

 


©- 2001. Medicinska doktorandrådet | Webmaster